top of page
  • Writer's pictureAzer Michael Mehrab

Maatschappelijk verantwoord beveiligen

Updated: Oct 31, 2023

Beveiliging is niet alleen in het belang van opdrachtgevers en eventuele bezoekers daarvan, maar ook van omstanders dan wel omwonenden. Het werk van beveiligers heeft daarmee een maatschappelijke impact en moet dat ook hebben. Het helpt om beveiliging niet alleen te zien als baan of opdracht, maar ook als onderdeel van de omgeving waarin het zich afspeelt en de invloed die het daarop heeft.


Particuliere beveiliging is een onderdeel van onze maatschappelijke weerbaarheid. Het is een niet te onderschatten schakel in de bescherming tegen alles wat onze manier van samenleven kan bedreigen. Iedereen die in Nederland werkt aan veiligheid draagt bij aan een betere leefomgeving. En hoewel de inspanningen van particuliere beveiligingsorganisaties in de eerste plaats in het belang van de opdrachtgever (en de eigen organisatie) zijn, hebben zij vaker dan gedacht ook een maatschappelijke impact. Beveiliging heeft namelijk vrijwel altijd betrekking op mensen binnen én buiten de beveiligde organisatie. Op die manier draagt een beveiliger ook breder bij aan de veiligheid van anderen.

Maatschappelijke impact maken

Maatschappelijke impact voor beveiligingsorganisaties begint bij samenwerking met andere bij de veiligheid betrokken partijen, zoals met (lokale) overheden, politie, handhavers en andere beveiligingsorganisaties. Hoe meer partijen met elkaar samenwerken met oog voor maatschappelijke doelstellingen, hoe veiliger het wordt. Niemand kan dat alleen. Alleen door ervaringen, oplossingen en inzichten te delen, wordt de maatschappelijke impact groter. Daarvoor bestaan al diverse mogelijkheden en initiatieven, zoals het Platform Veilig Ondernemen (PVO), het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) en de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL). Door binnen of via dergelijke organisaties kennis te delen, breng je elkaar op de hoogte van nieuwe dreigingen en maatregelen die daar weerstand tegen bieden. Op die manier wordt iedereen wijzer en sterker.

Beveiligen met een maatschappelijke doelstelling

Door als beveiligingsorganisatie nadrukkelijk (ook) te werken vanuit een maatschappelijke doelstelling, sla je twee vliegen in één klap. Je voorziet in de beveiligingsbehoefte van de opdrachtgever én je draagt in bredere zin bij aan veiligheid. Werken vanuit een maatschappelijke doelstelling hoeft daarbij echt niet ten koste te gaan van de interne belangen. Sterker nog, er staan zelfs baten tegenover. Heel wat opdrachtgevers zullen de voorkeur geven aan een beveiligingsorganisatie die ook oog heeft voor het maatschappelijk belang. En door beveiliging als een ‘maatschappelijk doel’ te benaderen wordt het makkelijker om mensen aan te trekken en te behouden. Mensen die toetreden tot de arbeidsmarkt zijn gelukkiger met een baan waarin ze ook een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Beveiligen met een maatschappelijke doelstelling kan op die manier aantrekkingskracht hebben op nieuw talent.


Naar maatschappelijk verantwoord beveiligen.

Maar hoe bereik je maatschappelijk verantwoord beveiligen? In eerste instantie door onderkenning en aandacht. Het moet duidelijk zijn dat beveiliging ook een maatschappelijk doel dient. Beveiligers moeten daarbinnen de ruimte krijgen om maatschappelijk relevante taken uit te voeren. Zij moeten iets mogen en willen doen, zonder dat de beveiligingsorganisatie er iets voor terugvraagt of krijgt. Beveiliging is dan een baan die geen strikte grens trekt bij de opdrachtgever, maar ook aandacht heeft voor de veiligheid in de (directe) omgeving. Hetgeen overigens ook gewoon in het belang is van die opdrachtgever. Directies en management kunnen daarin investeren. Door duidelijk te zijn over de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie, zowel intern als naar de opdrachtgever, maar ook door nadrukkelijk te accepteren dat tegenover een deel van de dienstverlening geen factuur gezet kan worden. En door ervaring en inzichten niet alleen intern te delen, maar in te zetten voor het maatschappelijk belang. Op die manier kan maatschappelijk verantwoord beveiligen gerealiseerd worden.99 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page