top of page

Versienummer: 2023_V1.0

Privacy- en cookieverklaring

Alpha Security respecteert jouw privacy. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. In deze verklaring lees je hoe we dat doen. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, onze website bezoekt of op een andere manier met ons in contact bent. 

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en dan met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Die noemen we hierna gezamenlijk “cookies”. Je leest in deze verklaring over wat cookies zijn en hoe je deze kunt beheren.

 
1.    Alpha Security.

Deze verklaring is van toepassing op Alpha Security B.V., Alpha Security International B.V. en Alpha Safety Group B.V. (vanaf hier “Alpha Security” of “wij”). 

Wij zijn in algemene zin verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Dat betekent dat wij verantwoordelijkheden hebben voor onze verwerkingen. Deze verklaring informeert jou over hoe wij aan die verantwoordelijkheden voldoen. 

2.    Hoe wij aan persoonsgegevens komen.

Persoonsgegevens kunnen wij op een aantal manieren ontvangen. Meestal lever je deze zelf bij ons aan als je gebruik wilt maken van onze dienstverlening, wanneer je klant wordt of als je om andere redenen contact met ons opneemt. Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens als jij ons via social media benadert en als je onze website of ons kantoor bezoekt.

3.     Waarom wij persoonsgegevens verwerken en op welke grondslagen.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen als jij daar toestemming voor geeft of als er een andere wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bestaat, zoals:

 • de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst met jou;

 • de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen;

 • de aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.


Wij kunnen ook persoonsgegevens verwerken wanneer je bij ons solliciteert of als je een klacht bij ons indient. Meer informatie hierover kun je vinden in onze privacyregeling bij sollicitaties en privacyregeling bij klachten.  

4.    Welke cookies wij gebruiken en waarom.

Wij gebruiken cookies om de gebruiksgegevens van onze website bij te houden en het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Het gaat bij om kleine tekstbestandjes die door het bezoeken van onze website worden opgeslagen op jouw apparaat. Cookies kunnen geraadpleegd worden via de webbrowser van jouw apparaat. Je kunt deze cookies op ieder moment weigeren of verwijderen. Dat kan wel gevolgen hebben voor de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website. 
 

Cookies kunnen we plaatsen als beheerder van de website. Dit zijn ‘onze’ cookies. Sommige cookies kunnen ook geplaatst worden door andere partijen, zie ook Google Analytics. Dat zijn niet ‘onze’ cookies.

Deze privacy- en cookieverklaring is alleen van toepassing op het gebruik van onze cookies. We kunnen niet garanderen dat derden op dezelfde manier met uw persoonsgegevens omgaan, hebben daar geen invloed op en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. 

Jouw toestemming voor cookies kun je weigeren, veranderen en/of intrekken. Het is ook mogelijk om in jouw browser in te stellen dat het opslaan van cookies alleen plaatsvindt wanneer jij daarmee instemt. Je kunt cookies ook handmatig verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handeling van jouw webbrowser. Houd er wel rekening mee dat de website niet optimaal zal werken als cookies zijn uitgeschakeld of verwijderd.

5.    Hoe wij gebruikmaken van Google.

Wij maken gebruik van Google Analytics om gebruikersgedrag en trends te volgen. Hiervoor worden cookies geplaatst. Daarmee wordt informatie overgebracht naar Google. Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google.
Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld en sloten een verwerkersovereenkomst. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming en ons gerechtvaardigde belang om algemene statistieken van onze websitebezoekers te verkrijgen. Als jij daar toestemming voor gaf wordt ook een trackingscookie geplaatst die gebruikt wordt om jouw voorkeuren en andere informatie te onthouden.
Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics. Lees hier meer informatie over de opt-out mogelijkheid voor cookies van Google.

 

6.    Wanneer wij persoonsgegevens delen met derden. 

Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgegevens die wij ontvangen niet met derden delen. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

 • Als jij gegevens verstrekt omdat je gebruik wilt maken van onze diensten en het delen van persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 

 • Wanneer er een wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens te delen met derden.

 • Wanneer we jouw persoonsgegevens delen met derden, zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en deze verklaring beschermd worden. 
   

7.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen. 

Wij namen technische en organisatorische maatregelen die in overeenstemming met de AVG jouw persoonsgegevens beveiliging tegen verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking dan wel ongeoorloofde toegang. Als jij vermoedt dat jouw persoonsgegevens niet voldoende beveiligd zijn of er signalen zijn van onbevoegd gebruik, vragen we je om ons hier direct over in kennis te stellen. 

8.    Wat onze bewaartermijnen zijn.  
Alpha Security bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet 1995 schrijft de termijnen voor. 
Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, bewaren wij de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de behandeling.
Alleen als dat nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zullen we gegevens langer bewaren.  

 

9.    Wat jouw privacyrechten zijn.  

Jij hebt een aantal rechten als Alpha Security jouw persoonsgegevens gebruikt:

 • Recht op informatie: jij hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.

 • Recht op inzage: jij hebt het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.

 • Recht op rectificatie: jij hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren wanneer de persoonsgegevens die wij van jou hebben onjuist zijn.

 • Recht op beperking van de verwerking: jij hebt het recht om te vragen dat de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, bijvoorbeeld omdat jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en jij nog op een antwoord wacht.

 • Recht van bezwaar: jij hebt het recht om – vanwege persoonlijke omstandigheden – bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Jij kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van jouw persoonsgegevens plaatsvindt zonder grond of als er geen  gerechtvaardigd belang (meer) bestaat bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: het uitgangspunt van dit recht is dat jij - wanneer jij toestemming aan ons geeft om jouw gegevens te verwerken – ons kan verzoeken deze persoonsgegevens weer te verwijderen.  
   

Wil jij van één van jouw rechten gebruikmaken, dan kun jij schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Jouw verzoek stuur je naar:
Alpha Security
Waarderweg 50A
2031 BP Haarlem

10.    Als jij klachten hebt.  
Heb jij een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Alpha Security, dan kun jij daarover contact met ons opnemen. Jij kunt dan een e-mail sturen aan klachten@alphasecurity.nl.  

Komt jij er op dit punt samen met ons niet uit, dan kunt jij jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens

11.    Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Als wij in de toekomst wijzigen aanbrengen in deze verklaring, zullen wij de aangepaste privacy- en cookieverklaring op onze website plaatsen. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de aangepaste privacy- en cookieverklaring is geplaatst op de website.

 

bottom of page