top of page

Versienummer: 2023_V1.0

Gedragscode

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de professionele houding en gedrag van beveiligers. Wat wij van onze beveiligers verwachten en wat iedereen van ons mag verwachten, staat in deze gedragscode. Beveiligers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid: het bewaken van de veiligheid. Dat vraagt om heldere normen en waarden, waar elke beveiligers zich aan kan en wil houden. Die aansluiten bij onze praktijk. De regels in deze gedragscode zijn vaak heel vanzelfsprekend, maar daarom niet minder relevant. De regels geven weer wat wij belangrijk vinden, of dat nu in wetgeving staat of niet. De gedragscode geldt voor alle beveiligers die voor of namens Alpha Security worden ingezet, ongeacht waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. De gedragsregels zijn van toepassing op alle werkzaamheden die beveiligers uitvoeren.

 

 1. Als beveiliger zet je de veiligheid voorop. Je leeft veiligheidsvoorschriften en regelgeving altijd na.
   

 2. Als beveiliger zorg je goed voor je eigen veiligheid en die van je collega’s en anderen waarmee je samenwerkt. Je zoekt hulp als daar aanleiding voor is.
   

 3. Als beveiliger ga je respectvol om met mensen en neem je professionele grenzen in acht. Je onthoudt jezelf van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.
   

 4. Als beveiliger draag je bij aan de positieve beeldvorming over beveiligers. Je behandelt iedereen professioneel en in gelijke gevallen gelijk en in ongelijke gevallen ongelijk.
   

 5. Als beveiliger draag je altijd een geldig legitimatiebewijs particuliere beveiliging (ofwel ‘beveiligingspas’) bij je met de juiste tenaamstelling én een ander geldig legitimatiebewijs. Op ieder redelijk verzoek toon je deze.
   

 6. Als beveiliger treed je op in overeenstemming met jouw instructies, zowel algemene instructies als instructies die specifiek gelden voor de opdracht die jij uitvoert.
   

 7. Als beveiliger draag je enkel het goedgekeurd en voorgeschreven uniform. Je uit jezelf als beveiliger van de organisatie waarvan je een uniform draagt.
   

 8. Als beveiliger ben je op tijd aanwezig om je beveiligingswerkzaamheden aan te vangen.
   

 9. Als beveiliger retourneer je eigendommen die een ander jou in bruikleen gaf (in oorspronkelijke staat) als daar om wordt verzocht.
   

 10. Als beveiliger ben je betrouwbaar. Je houdt geheim wat je tijdens je beveiligingswerkzaamheden te weten komt, maar geheim moet blijven. Je deelt dat uiteraard niet, ook niet op sociale media.
   

 11. Als beveiliger blijf je binnen de grenzen van jouw bevoegdheden en kunnen. Je onthoudt jezelf van uitingen en optreden wat daarbuiten ligt. 
   

 12. Als beveiliger neem je verantwoordelijkheid voor jouw optreden. Je stelt je open en toetsbaar op.
   

 13. Als beveiliger ga je respectvol om met je collega’s. Je steunt elkaar en werkt samen.
   

 14. Als beveiliger ben je integer en voorkom je belangenverstrengeling die het vertrouwen in de beveiliger, onze organisatie en partners kan schaden.
   

 15. Als beveiliger laat je jezelf niet negatief uit over je eigen of een andere beveiligingsorganisatie en evenmin over de opdrachtgevers, personen daarbinnen of bezoekers.
   

 16. Als beveiliger stel je jezelf correct op. Je doet geen uitlatingen die tegenstellingen tussen mensen versterken en onthoudt jezelf van commentaren op beladen onderwerpen die los staan van jouw werkzaamheden. Je gaat bewust om met sociale media.
   

 17. Als beveiliger neem je een actieve en alerte houding aan: gastvrij wanneer het kan, kordaat als het moet. Je neemt nooit een houding aan die de indruk geeft dat je niet benaderbaar bent, niet alert bent of onvoldoende aandacht hebt voor je omgeving.
   

 18. Als beveiliger pas je jezelf aan op de gangbare normen op het gebied van uiterlijk en uitstraling in de maatschappij. Dat betekent ook dat je niets draagt waar mensen aanstoot aan kunnen nemen of waardoor discussie over tegenstellingen tussen mensen kunnen ontstaan.
   

bottom of page