top of page
  • Writer's pictureAzer Michael Mehrab

Een dag op pad met: Adil, teamleider AOT

Updated: Feb 7

Teamleider Adil begon in 2020 bij Alpha Security. Als teamleider van het Alpha Ondersteuningsteam (AOT) in Haarlem zorgt hij voor ondersteuning met beveiligers op afroep. Hij staat met zijn team klaar bij incidenten en ongewenste gebeurtenissen. Even geen verzoek om ondersteuning? Dan zorgt hij voor het proactief bezoeken van de aangesloten locaties en organisaties. Hoe ziet een werkdag eruit als hij ‘dienst’ heeft?


05.15 uur: de wekker “Het AOT is 24 uur per dag en 7 dagen in de week beschikbaar voor oproepen. De dagdienst begint vroeg, dus ik sta ook vroeg op. Dat is nodig om de nachtdienst tijdig af te lossen. Ik zorg dat ik altijd op tijd vertrek, zodat niemand op mij hoeft te wachten en ik de nachtdienst kan debriefen. Voor mijn dienst aanvangt drink ik nog een kop zwarte koffie en laat ik mij even zien op kantoor om eventuele bijzonderheden uit te wisselen.”

06.30 uur: in de wagen

“Ik draai ongeveer 5 AOT-diensten per week. Die diensten zijn vrijwel nooit hetzelfde. Bij aanvang van de dienst staat er informatie klaar in ons systeem over zaken die zich tijdens eerdere diensten hebben voorgedaan. Het kan gaan om geconstateerde overlast op een bepaalde locatie, maar ook om medewerkers van een aangesloten organisatie die geconfronteerd zijn met agressie. De waarschijnlijkheid dat zo’n melding een vervolg krijgt nemen we mee in de invulling van onze dienst. Daarnaast gebruiken we data om te bepalen welke momenten effectief zijn voor een proactief bezoek. Het kan dan gaan om situaties waar zich vaker ongewenste gebeurtenissen voordoen of waaruit een patroon valt op te maken. We zijn dan aanwezig op de momenten die ertoe doen. Maar het kan ook gaan om medewerkers van een aangesloten organisatie die ons verzoeken om op een zeker tijdstip aanwezig te zijn vanwege een voorzienbare gebeurtenis. Daarvan is sprake als er bijvoorbeeld een afspraak in de agenda staat met een cliënt of klant die bekendstaat om agressieproblematiek. Ook ontvangen we op een dag ad hoc meldingen van aangesloten organisaties, collega’s die een locatie beveiligen of de meldkamer. Het AOT geeft dan opvolging.” “Of het een rustige dag wordt, is nooit duidelijk. Geef mij maar dynamiek en de gelegenheid om mensen te ondersteunen. Dat heb ik nodig om geboeid te blijven en het geeft zingeving; hoe meer mensen ik kan ondersteunen vanuit mijn rol, hoe beter. Wat dat betreft viel ik met mijn aanstelling als teamleider van het AOT met mijn neus in de boter. Ik kan op deze manier veel impact maken op de veiligheid én veiligheidsbeleving van de een groot aantal organisaties en locaties in Haarlem.“

11.00 uur: verzoek om ondersteuning

“We ontvingen zojuist een spoed-melding. Dat zijn situaties die bij voortduren gevaarlijk kunnen worden, maar wel binnen de middelen en bevoegdheden van ons als beveiliger vallen. Voor alle duidelijkheid: bij levensbedreigende situaties of de behoefte aan spoedeisende hulp van brandweer, politie of ambulancedienst moet gewoon 112 gebeld blijven worden, ook door de organisaties die op het AOT zijn aangesloten. De toets is simpel: zou een beveiliger óp locatie ertegen optreden of de politie bellen? Als je het op die manier bekijkt, zijn er veel meldingen die afgewikkeld kunnen worden door ons als AOT, zeker met onze opleiding en training. Daardoor hoeft er geen beroep gedaan te worden op de politie. En dat is belangrijk, want veiligheid is ook gewoon een capaciteitsvraagstuk. Het AOT draagt er op die manier aan bij dat politiecapaciteit beschikbaar blijft voor andere zaken waar wél de middelen en bevoegdheden van de overheid nodig zijn.”

“De informatie die we nu ontvingen wijst in de richting van een verwarde man. Het komt er op neer dat hij op een aangesloten locatie verbaal agressief gedrag vertoont. Collega-beveiligers op de locatie buigen zich al over de situatie, maar hebben daarvoor basistaken – zoals bezoekersregistratie – moeten neerleggen. De man is verzocht om de locatie te verlaten vanwege de onrust die hij veroorzaakt, maar weigerde dat. Onze ondersteuning is dan om twee redenen gewenst: we kunnen snel voorzien in de benodigde extra inzet om de gebeurtenis op de minst ingrijpende manier af te wikkelen én we zorgen dat basistaken sneller weer opgepakt kunnen worden.”

11.45 uur: afwikkeling ondersteuning

“Het aantreden van het AOT bleek zojuist voldoende. Waar de man eerder nog weigerde te vertrekken, was hij nu plots wél bereid om uit eigen beweging naar buiten te gaan. Dat zien we vaker. Onderweg naar buiten, nét voor de uitgang en op enige afstand van alle betrokkenen, liet de man zich nog wel even dreigend uit. We maken dan samen een inschatting. Wat is de waarschijnlijkheid dat hij ook uiting geeft aan zijn dreigementen en wat is verstandig als handelingsperspectief? Daar hoort ook bij dat we escalatie zo veel als mogelijk willen voorkomen. We zijn daarom terughoudend met optreden, al komt het voor dat zoiets onvermijdelijk is. In dit geval vertrok de man direct na zijn dreigementen en deden we er verstandig aan om hem niet te benaderen.”

“Een gebeurtenis als deze leggen we altijd vast. We rapporteren alles wat zich voordoet tijdens een dienst, maar met name iedere oproep en alle incidenten. Op die manier weten we van elkaar wat zich voordeed tijdens een dienst én kunnen we gebeurtenissen nazoeken als daar aanleiding voor is.”

14.45 uur: einde dienst

“We zijn volcontinu actief en dat houdt in dat we naast een dagdienst ook nog een avonddienst en nachtdienst hebben. Normaal dragen we onze dienst om 14.30 uur over. Vandaag zijn we iets later voor de dienstwissel, omdat er kort voor het eind nog een oproep kwam. We kunnen dan niet wachten op de volgende dienst en zullen even door moeten draaien. Dat vind ik geen punt. Het past bij het werk.” “De avonddienst moet natuurlijk op de hoogte worden gebracht van de lopende zaken. Die staan in ons rapportagesysteem, maar we lopen deze ook even door bij de overdracht. Dat stelt in staat om ook belangrijke details uit te wisselen.”

15.30 uur: weer thuis

“Omdat een dag vol gebeurtenissen best wel eens hectisch kan zijn, houd ik het ’s avonds meestal rustig. Zeker als ik de volgende dag weer dienst heb. Aangezien ik in het veiligheidsdomein werk en actualiteiten daarin een rol kunnen spelen, volg ik het nieuws na mijn dienst. Het zal niet voor het eerst zijn dat ik in de praktijk wordt geconfronteerd met een nieuwsitem, zoals actuele spanningen in de samenleving of een bepaalde vorm van criminaliteit.”

“Maar ik ben natuurlijk niet alleen bezig met werk. In mijn vrije tijd zoek ik ook ontspanning en besteed ik tijd aan mijn gezin, familie en vrienden. Die laatste zijn soms ook collega’s en dan ben ik in zekere zin toch bezig met mijn ‘werk’, haha.”

352 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page