top of page
  • emma97791

7 eigenschappen van een Alpha beveiliger

Updated: Apr 25

Beveiligen is een verantwoordelijke taak. Alpha Security neemt dat uiterst serieus en dat zie je terug in onze beveiligers. Niet iedere beveiliger is dan ook een Alpha Beveiliger. Dit zijn 7 eigenschappen waaraan een Alpha Beveiliger moet voldoen. Voldoe jij hieraan? 


  1. Veiligheid voorop Als Alpha beveiliger zet je de veiligheid voorop. Je leeft veiligheidsvoorschriften en regelgeving na. Je zorgt niet alleen goed voor de veiligheid van anderen, maar natuurlijk ook voor die van jezelf en van je collega’s waarmee je samenwerkt.  

  2. Respectvol Een Alpha beveiliger gaat respectvol met mensen om en neemt professionele grenzen in acht. Zelfs bij personen die daar niet toe uitnodigen. Je onthoudt jezelf altijd van onfatsoenlijk gedrag. Je behandelt iedereen professioneel en in gelijke gevallen gelijk en in ongelijke gevallen ongelijk. 

  3. Representatief Iedere Alpha beveiliger draagt bij aan de positieve beeldvorming over beveiligers. Je draagt je uniform op de voorgeschreven wijze en past je uiterlijk en uitstraling aan naar de gangbare normen binnen je werkplek. Op die manier spring je niet in het oog en draag je bij aan jouw benaderbaarheid.   

  4. Betrouwbaar Een beveiliger draagt een beveiligingspas en dus ben je van onbesproken gedrag, maar de betrouwbaarheid van een Alpha beveiliger gaat verder. Je bent integer, neemt geen ongepaste giften aan en voorkomt belangenverstrengeling die het vertrouwen in beveiligers kan schaden. En natuurlijk ga je zorgvuldig om met informatie. Niemand zal jou betrappen op het delen van gevoelige (beveiligings)informatie op social media. 

  5. Weerbaar  De Alpha beveiliger kan snel schakelen tussen kalmeren en ingrijpen. Als het misgaat sta je stevig in je schoenen. Je grijpt in als dat nodig is, omdat er geen ruimte meer is voor ‘alsjeblieft’. Als Alpha beveiliger doe je dat met overwicht en daadkracht, maar altijd binnen de grenzen van je bevoegdheden en kunnen.   

  6. Begripvol Een Alpha beveiliger heeft een dikke huid en tegelijk begrip voor de emoties van anderen. Dat maakt je verdraagzaam. Heethoofden zijn ongeschikt als Alpha beveiliger. Je luistert juist naar anderen en stelt jezelf open en toetsbaar op. Natuurlijk ben je kordaat als het gaat om de veiligheid of het handhaven van regels, maar nooit onnodig streng.

  7. Actie-intelligentie  De Alpha beveiliger heeft een actieve houding, is alert en kan snel waarnemen als de situatie wijzigt en dan overgaan tot de juiste actie. Als Alpha beveiliger ga je op een de-escalerende en beredeneerde wijze om met grensoverschrijdend gedrag van anderen. Gaat het echt mis, dan treed je op in overeenstemming met je instructies, zelfs als er stress bij komt kijken.  

46 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page