top of page

Toelatingseisen Alpha Security

Wil jij als beveiliger voor ons aan de slag of bij ons de opleiding volgen tot beveiliger? Lees hier aan welke eisen je als beveiliger moet voldoen om in te schatten of dit voor jou mogelijk is.

Diploma vooropleiding
Om direct als beveiliger aan de slag te gaan, moet je beschikken over het diploma Beveiliger of over een gelijkwaardig diploma. In de Rpbr staat welke diploma’s gelijkwaardig zijn. Bij de aanvraag van jouw beveiligingspas vindt de controle op jouw diploma plaats.

 

Heb jij nog geen diploma Beveiliger? Dan kunnen wij jou opleiden tot beveiliger. Dit is een Mbo-niveau 2 opleiding. Voor deelname aan de opleiding tot beveiliger moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:
 

  • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.

  • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).

  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.
     

Wij controleren jouw diploma of overgangsbewijs dat toegang geeft tot de opleiding tot beveiliger.


Minimale leeftijd
Bij de start van jouw beveiligingsopleiding moet je 18 jaar zijn. Dat heeft te maken met enerzijds de bevoegdheid om (zonder begeleider) auto te rijden en anderzijds de werktijden die toegestaan zijn wanneer je 17 jaar of jonger bent.

 

Nationaliteit en Nederlandse taal
Jouw nationaliteit maakt voor ons niets uit, maar je moet wel in Nederland mogen werken en dat hangt dan weer af van jouw nationaliteit. Dat mag sowieso als je Nederlander bent of als je uit een ander land van de Europese Unie (EU) komt. Als je niet uit de EU komt, gelden er voorwaarden. Dan heb je een werkvergunning nodig.

 

Om te werken als beveiliger en om toegelaten te worden tot de beveiligingsopleiding moet je de Nederlandse taal voldoende beheersen. We vragen minimaal niveau B1.

 

Rijbewijs
Voor het rijden naar de locaties waar jij gaat beveiligen is het handig dat je een rijbewijs hebt. Vooral omdat je deze ook ’s avonds en ’s nachts moet kunnen bereiken. Voor een aantal beveiligingswerkzaamheden (zoals mobiele surveillance en het AOT) is het nodig dat je een rijbewijs B in bezit hebt.

Heb je geen rijbewijs voor een auto of motor, maar weet je zeker dat jij op ieder moment op alle opdrachten kan komen? Dan kunnen we een uitzondering maken. Dit kan wel gevolgen hebben voor jouw inzetbaarheid. Daar maken we dan afspraken over.

 

Betrouwbaarheid
Je mag alleen als beveiliger aan de slag als de politie daar toestemming voor geeft. Die toestemming wordt onthouden als je volgens de politie onvoldoende betrouwbaar bent. Een screening door de politie maakt dus onderdeel uit van de selectieprocedure. Daarbij gaan zij na of je van onbesproken gedrag bent. Ze kijken of je ooit in aanraking bent geweest met politie en/of justitie en zo ja, op welke manier?

Heb je wel eens een bekeuring gehad voor een overtreding? Dan is dat niet meteen een probleem. Een veroordeling door de rechter kan wel een bezwaar zijn.  Wij helpen je graag bij de beoordeling.

 

Mentaal gezond
Beveiligers moeten mentaal gezond zijn. Dat wil zeggen dat je in ieder geval emotioneel stabiel bent. Je kan niet bij ons aan de slag als er belemmeringen zijn in de vorm van (ernstige) psychische klachten, angsten of verslavingen.

 

Fysiek gezond
Als beveiliger moet je soms lang staan en kan het nodig zijn om behendigheid, kracht of snelheid in te zetten, bijvoorbeeld bij een uitzetting of aanhouding. Dat kan ook om enig uithoudingsvermogen vragen. Daarnaast is het soms nodig om langere tijd te staan. We vragen dan ook van je dat je in een gezonde basisconditie verkeerd.

Naast algemene fitheid is het ook belangrijk dat je goed kan zien, kleuren kan onderscheiden en beschikt over een goed gehoor. Verder mag je geen rugklachten of beperkingen aan armen of benen hebben die een belemmering vormen voor het werken als beveiliger en kan je niet aan de slag met een aandoening of medicatie die het bewustzijn, evenwicht of oordeelsvermogen negatief beïnvloedt.

bottom of page