top of page

Op drie verdiepingen zeven deuren bewaken met één beveiliger.

Een tijdelijke opvanglocatie, zonder toegangsbeheer- of alarmsysteem, heeft zeven nooduitgangen die niet oneigenlijk gebruikt mogen worden.

Een tijdelijke opvanglocatie, zonder toegangsbeheer- of alarmsysteem, heeft zeven deuren (naast de hoofdingang) die niet oneigenlijk gebruikt mogen worden. 


De uitdaging 

Nood- en vluchtdeuren moeten eenvoudig geopend kunnen worden, tegelijk is de beveiliging van de tijdelijke opvanglocatie erbij gebaat dat deze deuren enkel in geval van nood worden gebruikt om naar buiten te komen en er geen onbevoegde personen door naar binnen komen. 


De aanpak 

Alpha Security maakt gebruik van sensing. Dat wil zeggen dat we waarnemen én informatie verzamelen met behulp van sensoren. Deze sensoren zien we als technologische hulpmiddelen van onze mensen. Ze vormen een verlengstuk van de menselijke waarneming door de beveiliger. De beveiliger kan op die manier ook ‘waarnemen’ wat buiten zijn gezichtsveld plaatsvindt. 


De uitvoering 

Deuralarmen – en een duidelijke vermelding daarvan op de deuren – ontmoedigen oneigenlijk gebruik. Draadloze sensoren houden bij of nooduitgangen worden geopend en alarmeren zo nodig de beveiliger. De beveiliger kan direct optreden tegen oneigenlijk gebruik of onbevoegd aanwezige personen. Het resultaat Met het gebruik van sensoren is de beveiligingsaanpak effectiever én efficiënter. Oneigenlijk gebruik van nooduitgangen komt nauwelijks nog voor, maar de beveiliger kan direct optreden als het zich toch voordoet. 


>> Technologie << 


Onze case studies zijn altijd geanonimiseerd, omdat het delen van informatie over beveiligingsmaatregelen in relatie tot een organisatie niet in het belang van de beveiliging is. Wie beveiligingsmaatregelen wil frustreren of omzeilen, kan namelijk belang hebben bij dergelijke informatie. We houden daar rekening mee in al onze uitingen.

bottom of page