top of page

Niet wachten op wat kan komen, maar altijd in de buurt en verschijnen als het nodig is.

Een zorginstelling kampt sporadisch met agressie vanuit cliënten, maar heeft geen budget voor permanente beveiliging.

Een zorginstelling die cliënten op afspraak ontvangt kampt sporadisch met agressie van cliënten, maar heeft geen budget voor permanente beveiliging. 


De uitdaging 

De continue aanwezigheid van beveiligers is kostbaar en is bij de meeste cliënten (en dus de meeste tijd) overbodig. Tegelijk heeft agressie veel impact op zorgmedewerkers. De ondersteuning van beveiligers is op bepaalde momenten meer dan wenselijk. 


De aanpak 

Het Alpha Ondersteuningsteam (AOT) is een uniek concept van Alpha Security. Dit team is altijd in de buurt en 24/7 oproepbaar bij incidenten. Het AOT meldt zich op voorhand bij de zorginstelling wanneer een cliënt met een agressieverleden op de agenda staat, maar ook wanneer zich onverwachts (dreigende) agressie voordoet is het team snel ter plaatse. 


De uitvoering

Alpha Security heeft met de opdrachtgever de beveiligingsbehoefte in kaart gebracht en op basis van data vastgesteld waar, wanneer en rondom welke cliënten agressie te verwachten valt. De inzet van het AOT is primair informatiegestuurd. Speciaal voor onvoorziene voorvallen is het team ook reactief beschikbaar en altijd in de buurt. 


Het resultaat 

Dankzij de inzet van het AOT heeft de zorginstelling niet de kosten van een permanente inzet van beveiligers, maar zijn beveiligers wel altijd in de buurt en snel ter plaatse als zich een ongewenste situatie voordoet. 


>> Alpha Ondersteuningsteam << 


Onze case studies zijn altijd geanonimiseerd, omdat het delen van informatie over beveiligingsmaatregelen in relatie tot een organisatie niet in het belang van de beveiliging is. Wie beveiligingsmaatregelen wil frustreren of omzeilen, kan namelijk belang hebben bij dergelijke informatie. We houden daar rekening mee in al onze uitingen.

bottom of page