top of page

Een beladen onderwerp bespreken zonder zorgen over de veiligheid van de boodschapper.

De beveiliging van een inspraakavond over een politiek beladen onderwerp in aanwezigheid van voor- én tegenstanders van de boodschap.

De beveiliging van een inspraakavond over een politiek beladen onderwerp in aanwezigheid van vóór- én tegenstanders van de boodschap. 


De uitdaging 

De inspraakavond moet voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel vóór- als tegenstanders van de verkondigde boodschap zijn welkom. Er moet ruimte zijn voor moeilijke vragen, maar daarmee ook voor mogelijk gevoelige antwoorden. De boodschapper moet in deze setting steeds in veiligheid kunnen spreken. De aanpak De evenementenbeveiliging van Alpha Security vangt ver voor het evenement aan met een risicoanalyse (een inventarisatie en weging van de risico’s). Daarbij staan we uitgebreid stil bij dreigingen en incidentscenario’s, met andere woorden: waartegen we moeten beveiligen. Naar aanleiding daarvan, maar altijd in overleg met de opdrachtgever, treffen we beveiligingsmaatregelen. 


De uitvoering 

Door het treffen van beveiligingsmaatregelen die aansluiten op het evenement, zijn we in staat om (mogelijke) incidenten vroegtijdig te ontdekken. Wanneer zo’n incident zich onverhoopt voordoet vertragen we de uitvoering ervan én starten we tegelijk een interventie. Voor de beveiliging van degene die de boodschap brengt doen we dat in twee richtingen: we houden de potentiële dader(s) tegen én brengen de boodschapper in veiligheid. 


Het resultaat 

Mede dankzij de beveiligingsmaatregelen verloopt de inspraakavond rustig. En de boodschapper weet dat er adequaat zal worden opgetreden wanneer het wel mis gaat. Op die manier kan hij spreken en antwoord geven op vragen, zonder zorgen over veiligheid. 


>> Evenementenbeveiliging << 


Onze case studies zijn altijd geanonimiseerd, omdat het delen van informatie over beveiligingsmaatregelen in relatie tot een organisatie niet in het belang van de beveiliging is. Wie beveiligingsmaatregelen wil frustreren of omzeilen, kan namelijk belang hebben bij dergelijke informatie. We houden daar rekening mee in al onze uitingen.

bottom of page