top of page

Een veiligheidsscan afnemen op het moment dat er niets gebeurt.

Gedurende de collectieve beveiliging van een bedrijventerrein wijzen wij de aangesloten bedrijven op kwetsbaarheden in de beveiliging van hun pand.

Gedurende de collectieve beveiliging van een bedrijventerrein wijzen wij de aangesloten bedrijven op kwetsbaarheden in de beveiliging van hun pand. 


De uitdaging 

Onze mobiele surveillance controleert op verdachte situaties, vooral op tijden dat het bedrijventerrein er verlaten bij ligt. Als tijdens die controles iets opvalt, ondernemen we actie. Dat doen we ook als we een alarm ontvangen. Maar wat als er van beide geen sprake is: geen opvallende verdachte situaties en geen alarmen? Ook dan zitten we niet stil. De aanpak Alpha Security schenkt op rustige momenten aandacht aan de kwetsbaarheden in de beveiliging van bedrijfslocaties die zijn aangesloten bij de collectieve beveiliging. Met andere woorden: we gaan op zoek naar zwakke plekken in de beveiliging van het pand. Vinden we aandachtspunten, bijvoorbeeld een manier waarop inbrekers eenvoudig naar binnen kunnen? Dan rapporteren wij die. 


De uitvoering 

Onze mobiele surveillanten zijn uitgerust met een analyse-tool waarmee zij de kwetsbaarheden in de beveiliging van een bedrijfspand kunnen vaststellen. Periodiek rapporteren zij de bevindingen ten aanzien van iedere bedrijfslocatie van alle aangesloten bedrijven. Uiteraard houden we de aandachtspunten die we constateren ook extra in de gaten tijdens onze reguliere controlerondes. 


Het resultaat 

De mobiele surveillanten doen méér dan wat gebruikelijk is bij collectieve mobiele surveillance: regelmatige controles en alarmopvolging. We hebben oog voor eventuele kwetsbaarheden bij bedrijfspanden en rapporteren daarover. Op die manier dragen we nog beter bij aan het voorkomen van criminaliteit. 


>> Mobiele surveillance << 


Onze case studies zijn altijd geanonimiseerd, omdat het delen van informatie over beveiligingsmaatregelen in relatie tot een organisatie niet in het belang van de beveiliging is. Wie beveiligingsmaatregelen wil frustreren of omzeilen, kan namelijk belang hebben bij dergelijke informatie. We houden daar rekening mee in al onze uitingen.

bottom of page