Verkeersregelaars.

[ Verkeersregelaars Amsterdam ]

Wilt u verkeerregelaars van Alpha Security inzetten, dan overleggen wij eerst met u welke taken zij uit moeten gaan voeren. Iedere opdracht heeft namelijk haar eigen specifieke eisen en bijzonderheden. De taken worden beschreven in een werkinstructie en pas na uw goedkeuring wordt deze instructie overgedragen aan de in te zetten verkeersregelaar. Onze werkzaamheden worden nader afgestemd met de lokale politie.

Verkeersregelaars bedrijven

Onze verkeersregelaars zijn binnen de Alpha Academy opgeleid. Zij zijn overeenkomstig de door de overheid gestelde normen gecertificeerd. Aanvullend hierop hebben onze verkeersregelaars een cursus Conflicthantering en VCA met goed gevolg afgesloten.

Verkeersregelaars inhuren