Beveiligingsdiploma.

[ Diploma beveiliger ]

Alpha Security stelt hoge eisen aan haar personeel en stelt dezelfde kwaliteitseisen aan de Opleiding beveiliging. Om onze partners zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verwachten wij van onze mensen niet alleen dat ze professioneel en betrouwbaar zijn, maar ook sympathiek, emphatisch én geduldig. Om dit te kunnen waarborgen, leiden wij onze mensen zelf op binnen de Alpha Security Academy. De opleidingen beveiliging en cursussen van de Alpha Security Academy verzorgen wij in samenwerking met het trainingsbureau Sirius, Medi-Select en het ROC Midden Nederland.

vakdiploma beveiliging

beveiliging diploma halen