In maart vorig jaar startte Alpha Security met de beveiliging van Huis en Haard Haarlem. Een paar medewerkers was in eerste instantie sceptisch over de komst van het beveiligingsbedrijf, maar willen nu nooit meer zonder. Annette Nanne, Afdelingsmanager Huis en Haard en Patrick Brinkhof, Operational manager van Alpha Security vertellen over deze bijzondere samenwerking. 

“Agressie in de hulpverlening neemt toe, zeker als er sprake is van middelengebruik, wat bij onze bewoners vaak het geval is,” vertelt Annette. Daarom schakelde ze Alpha Security in, een organisatie die gespecialiseerd is in de beveiliging van zorginstanties zoals HVO Querido en het RIBW. Vanaf het 

moment dat de beveiliging startte is het beduidend rustiger op de afdeling en is het gevoel van veiligheid toegenomen. “Het Leger des Heils heeft een zware doelgroep” zegt Patrick, “ik denk dat de drempel van jullie hulpverlening iets lager ligt dan bij andere instanties. We komen bij jullie de mensen die het bij het RIBW en HVO ‘verpest’ hebben weer tegen.”

Verbinding 

De beveiliging is van 7:00 uur ’s morgens tot en met 23:00 ’s avonds bij de ingang van het pand aanwezig. Taken zijn onder andere toezicht houden bij de ingang, bij incidenten helpen de-escaleren en alcoholtests afnemen. “Het is fijn dat we nu controle hebben op wie het pand binnenkomt, dealers probeerden bijvoorbeeld geregeld achter bewoners aan te lopen en met een beveiliger voorkom je dit,” vertelt Annet. Vindt er een incident plaats, dan is de beveiliging snel ter plekke. “Je merkt bij zorginstanties dat het lastig is om in te schatten wanneer ze de politie moet bellen en dat de politie ook lang niet in alle gevallen komt omdat er (nog) geen strafbaar feit is gepleegd. Wij vullen dat gat op,” legt Patrick uit. Een ander voordeel is dat Alpha Security meerdere locaties beveiligt die bij elkaar in de buurt liggen, hun medewerkers hebben korte lijntjes met elkaar, want ze staan middels een portofoon in verbinding en kunnen, indien nodig, bijspringen. 

Vaste gezichten 

In het begin was er onder de bewoners wat argwaan tegenover de beveiliging, maar ook voor hen bracht de komst van Alpha Security rust. Het beveiligingsbedrijf werkt zoveel mogelijk met vaste gezichten, de meerwaarde hiervan is dat beveiligers en bewoners elkaar kennen. “Beveiligers hebben zo ook een sociale rol waarbij er mooie gesprekken ontstaan. Bekende gezichten zorgen er ook voor dat bewoners weten wat ze aan iemand hebben,” aldus Patrick. Gebruik wordt op de afdeling gedoogd, maar dealen niet. “Bij een vermoeden vragen we de beveiliging bepaalde personen extra in de gaten te houden en daarnaast is er ook drankcontrole. Deelnemers moeten blazen en mogen bij een bepaald percentage niet naar binnen, of er moeten andere afspraken gemaakt zijn,” legt Annet uit. 

Samenwerken

Dankzij afspraken met de politie mag Alpha Security op straat ook in een bepaald gebied handelen, dit vermindert eventuele overlast. Het contact met de buurt is goed. “Als er klachten zijn weten buurtbewoners ons te vinden en de beveiliging houdt dan ook een extra oogje in het zeil ,” vertelt Annet. In de toekomst wordt de samenwerking misschien nog verder uitgebreid. Alpha Security wil met Zorgsurveillance starten, dit houdt in dat er ’s nachts een auto met twee beveiligers langs verschillende zorglocaties, in Haarlem rijdt. Mocht er bijvoorbeeld iets bij het Leger des Heils aan de hand zijn, dan blijft één van de beveiligers tijdelijk achter. Annette is enthousiast over het plan, “De slaapdienst kan er dan uit waardoor we onze medewerkers op een andere manier kunnen inzetten, het mes snijdt aan twee kanten.” 

Door: Jorina van Deursen

Zorgbeveiliging bij het Leger des heils | Alpha Security