Hostess.

[ Hostess Amsterdam ]

De receptiemedewerkers van Alpha Security stralen service en gastvrijheid uit. Uw relaties worden door middel van professioneel en klantvriendelijk ontvangen. Doordat we onze medewerkers ook hebben getraind op het herkennen van afwijkend gedrag, zijn ze in staat om kwaadwillende direct te signaleren. Daardoor kunnen we incidenten of erger voorkomen. Zodoende zorgen we ervoor dat uw bedrijf niet alleen gastvrij is, maar ook veilig blijft.

In overleg met u, voeren onze ervaren receptiemedewerkers een uitgebreid pakket aan diensten uit op het gebied van service, veiligheid en beveiliging. Dit kan eventueel in samenwerking met onze beveiligingsbeambten. Denk bij deze diensten aan:

 • Toegangs- en uitgangsbeheer (ook bij calamiteiten en buiten kantoortijden),
 • Receptiediensten (het bedienen van de telefooncentrale),
 • Brandveiligheid en adequaat optreden bij brand,
 • Criminaliteitsbestrijding (agressie jegens personeel, diefstal, vernieling) in samenwerking met de politie,
 • Doeltreffend handelen bij bedrijfsongevallen,
 • Het lopen van controle ronden door het pand.

Receptiediensten: onmisbaar voor uw bedrijf.

De sympathieke hostesses en hosts van Alpha Security zijn het aanspreekpunt voor mensen op publieke aangelegenheden. Zij kunnen dan ook ingezet worden op evenementen, theaters, schouwburgen, concertzalen, beurzen, congressen en/of besloten partijen.

Onze hostesses/hosts verrichten o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Ontvangen en informeren van de gasten
 • Registreren van genodigden
 • VIP begeleiding
 • Aanvullende taken zoals lichte party / event catering
 • Productpromotie
 • Toegangscontrole / ticket controle

Vanzelfsprekend beschikken onze mensen over de nodige competenties om zich hostess/host te mogen noemen. De doelstelling is een verlengstuk te zijn van de opdrachtgever en om diens imago naar een hoger niveau te tillen.

Gastvrouw inhuren

Voordat wij aan een opdracht beginnen maken wij eerst persoonlijk kennis met u. We verdiepen ons in de persoon of de signatuur van uw bedrijf of product. We luisteren goed naar uw wensen, overleggen het plan van aanpak en stemmen de gewenste inzet met u af. Onze hostesses/hosts worden uiteraard eerst uitvoerig geïnformeerd over de gemaakte afspraken voordat ze bij u aan de slag gaan.

Vindt u het wenselijk om de kleding passend te maken bij de uitstraling van uw onderneming? Dan is dat geen enkel probleem. De wijziging en/of aanvulling van de kleding zal dan apart in de offerte worden vermeld.