Gastvrouw in de zorg.

[ Gastvrouw zorginstelling ]

De gastvrouwen en -heren van Alpha Security stralen professionaliteit en gastvrijheid uit. Daarnaast zijn zij getraind op het herkennen van afwijkend gedrag. Hierdoor zijn ze in staat om kwaadwillenden direct te signaleren en daardoor incidenten te voorkomen. Zodoende zorgen zij ervoor dat uw bedrijf niet alleen gastvrij is, maar ook veilig blijft.

Wij bieden u een uitgebreid pakket aan diensten aan. Denk daarbij aan:

  • toegangs- en uitgangsbeheer (ook bij calamiteiten en buiten kantoortijden)
  • receptiediensten (het bedienen van de telefooncentrale)
  • brandveiligheid en adequaat optreden bij brand
  • criminaliteitsbestrijding (agressie jegens personeel, diefstal, vernieling) in samenwerking met de politie
  • doeltreffend handelen bij bedrijfsongevallen
  • het lopen van controleronden door het pand

Gastvrouw zorg

Vanzelfsprekend beschikken onze mensen over de nodige competenties om zich gastvrouw of -heer te mogen noemen.

Voordat wij aan een opdracht beginnen doen we een uitgebreide intake. We verdiepen ons dan in de signatuur van uw bedrijf of product. We luisteren goed naar uw wensen, overleggen het plan van aanpak en stemmen de gewenste inzet met u af. Onze medewerkers worden uiteraard eerst uitvoerig geïnformeerd over de gemaakte afspraken voordat ze bij u te werk worden gesteld.