In deze rubriek laten wij onze partners aan het woord. We stellen vragen over de persoon zelf, zijn of haar organisatie en de relatie met Alpha Security. Marijke Aukema (Stichting bedrijf en Samenleving) bijt het spits af. Marijke zet zich sinds jaar en dag in voor de kwetsbare personen in en om Haarlem. Tijd om haar eens in de spotlights te zetten.

Wie ben je en waar kom je vandaan?

Ik ben Marijke Aukema, geboren in Voorburg. Op mijn zeventiende ben ik verhuisd naar Zandvoort voor werk, waar ik mijn man ontmoette. In 1980 zijn we samen naar Haarlem verhuisd. Hier voel ik me sindsdien als een vis in het water. Ik ben nu zo verslaafd aan Haarlem dat ik nooit meer terug zou willen.

Wat zijn je hobby’s/interesses?

Ik houd van sporten. Ik lees bijzonder graag en vind wandelen heerlijk. Daarnaast is mijn gezin natuurlijk mijn grootste hobby.

Hoe heet je organisatie?

Stichting bedrijf en samenleving.

Wat doet jouw organisatie?

Wij sporen maatschappelijk verantwoord ondernemen aan binnen het bedrijfsleven en dan met name de menselijke kant hiervan. Wij organiseren verschillende projecten voor de bewoners van Haarlem die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Met deze projecten brengen wij werelden bij elkaar. Neem bijvoorbeeld onze mentorprojecten: hierbij koppelen we jongeren met iemand in het bedrijfsleven. Deze jongeren komen uit een lastig milieu, of hebben moeite met het maken van de juiste keuzes. De mentor helpt bij het maken van keuzes, maar ook bij praktische zaken zoals gesprekken op school.

Een ander project wat wij organiseren is track the talent. Leerlingen die hieraan mee doen komen van allerlei verschillende niveaus van het voortgezet onderwijs, zowel theoretisch als praktisch. Veel van deze leerlingen hebben geen idee wat ze willen worden of welke beroepen er eigenlijk zijn. Bij bedrijven daarentegen zitten ze te springen om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel dat de handen uit de mouwen wil steken. De inspirerende en motiverende verhalen van verschillende ondernemers brengen de jongeren op ideeën voor een stageplek of een leuke baan. Het helpt ze betere keuzes te maken.

Pasmatch bemiddelt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die in de bijstand zit, is daar aangemeld en moet aan het werk. Bedrijf en samenleving krijgt vijftien tot twintig personen hieruit toegewezen. Wij kijken echter naar de persoon zelf. Wat vind je leuk? Waar word je blij van? Waar liggen je interesses? Wat zijn nu jouw competenties? Uit ervaring blijkt dat middels deze werkwijze passende matches worden gerealiseerd. Hierdoor blijft de persoon veel langer werken bij de organisatie. Zo bouwen we duurzame relaties op.

In de kern verbinden wij werelden. Wij proberen samen met het bedrijfsleven kansen te creëren voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Hoe lang bestaat je organisatie?

Sinds maart 2018 alweer tien jaar.

Waarom ben je deze organisatie gestart en waarom in het maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Je kunt niets doen aan waar je wieg stond. Ik vind het belangrijk om kansen te creëren voor die mensen die het iets lastiger hebben. Het is dan ook mooi om te zien dat mensen en bedrijven in Haarlem zich inzetten voor kwetsbare inwoners van onze stad. Er wordt vaak gezegd dat niemand daar zin in heeft of dat niemand daar tijd voor heeft. Ik zie het tegenovergestelde: er zijn juist bijzonder veel mensen en bedrijven in Haarlem die hier tijd voor maken. Mensen zetten zich echt in voor anderen. Het ontroert mij dan ook weleens als ik zie hoe ver mensen hierin gaan. Je ziet een band ontstaan tussen mensen.

Ik heb van jongs af aan meegekregen hoe belangrijk vrijwilligerswerk is en begon mij hier dan ook al vroeg in mijn carrière voor in te zetten. Ik heb altijd al iets voor anderen willen betekenen. Tijdens mijn werk voor de vrijwilligerscentrale merkte ik een bijzonder tekort aan vrijwilligers. Tegelijkertijd werd maatschappelijk verantwoord ondernemen een trend in het bedrijfsleven. Hierdoor ontstond het idee om vrijwilligers te halen uit het bedrijfsleven.

Heb je nog ambities?

Ik vind het erg belangrijk dat we dit werk blijven doen en onze community vergroten. Zo steunen we samen meer mensen die het iets lastiger hebben.

Waar ken je Alpha Security van?

Alpha Security ken ik al vanuit de denktank. Met deze denktank hebben we de KinderUniversiteit in Haarlem ontwikkeld. De KinderUniversiteit in Haarlem is een weekendschool voor nieuwsgierige, leergierige kinderen van tien tot veertien jaar. Dit is het startschot geweest van een langdurige en prettige samenwerking met Alpha Security. Niet alleen voor de plaatsing van jongeren maar ook om te sparren over kennis binnen het bedrijfsleven.

Waarom werk je al zo lang samen met Alpha Security?

De samenwerking is plezierig en eerlijk, hier houd ik van. Maar voor de jongeren is een bezoek aan Alpha Security ook echt een motiverend feestje. De dojo en de sportschool enthousiasmeren natuurlijk enorm.

Kun je wat over de projecten die jullie samen met Alpha hebben gedaan vertellen?

Zeker, neem bijvoorbeeld Track the Talent. We bezoeken met een groep jongeren het pand van Alpha Security. Hier maken de jongeren kennis met de diverse werkzaamheden die daar gedaan worden. Danitsja Spier verzorgt altijd een rondleiding, dit doet zij bijzonder goed en enthousiast. Peter Hoes houdt altijd een presentatie voor de jongeren. Afgelopen keer stelde Peter een bijzondere vraag aan de jongeren. Hoe denken jullie dat ik directeur ben geworden? Wat voor een opleiding denken jullie dat je nodig hebt om directeur te worden? De meeste jongeren kwamen met antwoorden als “hbo” of “universiteit”. “Nou”, zei Peter, “dan schatten jullie mij erg hoog in, ik heb alleen een mavo diploma behaald, met de hakken over de sloot. Laat je dus niet remmen door de gedachte dat je een enorme studie nodig hebt, het is zeker meegenomen. Maar je eigen inzet, motivatie en je kijk op het leven zijn minstens zo belangrijk.” Je kunt je voorstellen dat dit voor deze jongeren bijzonder motiverend is.