Alpha bestaat uit een groep collega’s van verschillende achtergronden, waaronder collega’s die moslim zijn. Een week na het eindigen van de Ramadan spraken wij Mozaffer om wat meer te weten te komen over de Ramadan en hoe dit zijn werk heeft beïnvloed de afgelopen maand. 

In de beveiliging

Mozaffer werkt al een tijdje bij Alpha in de zorgbeveiliging op een dak- en thuislozen locatie. We vroegen hem hoe hij in de beveiliging terecht is gekomen: 

“Ik had een paar vrienden die beveiligers waren. Daarnaast sprak het vak mij erg aan en ben ik nu nog steeds met plezier werkzaam.” 

Hij vertelt ons dat hij niet zonder reden bij Alpha terecht is gekomen:

“Als beveiliger wordt je niet als een nummer gezien, maar als onderdeel van het bedrijf waar iedereen je bij de voornaam kent. Ook wordt er rekening gehouden met jou als persoon en wordt er niet naar afkomst of religie gekeken, maar naar je inzet en professionaliteit als beveiliger.”

We zijn blij dat onze collega’s deze redenen vaak naar voren brengen. Dit is ook iets waar we als organisatie trots op zijn. 

Ramadan op het werk

Jaarlijks ervaren wij dat een groep van onze collega’s meedoen met de Ramadan. Tijdens deze maand vasten onze Islamitische collega’s ook tijdens hun diensten in de beveiliging. Veelal weten onze collega’s wat de basisprincipes zijn maar weten zij toch niet alles over deze maand. Daarom vroegen wij een van onze collega’s Mozaffer om ons eens mee te nemen in deze religieuze maand. Hij vertelt ons waar de Ramadan precies voor staat:

De Ramadan is onderdeel van 1 van de 5 zuilen in de Islam. Elke moslim is verplicht om hieraan mee te doen en zich aan de regels te houden. Deze 5 zuilen zijn de meest fundamentele religieuze verplichtingen van elke moslim onder de heilige wetten van de Islam. Deze zuilen bestaan uit:

  • De rituele gebeden (salat of salah)
  • Het geven van aalmoezen (zakat of zakah)
  • Het vasten tijdens Ramadan (saum/sawm of siyam)
  • De pelgrimstocht naar Mekka (hadj

Veel mensen denken dat het vasten alleen bedoeld is om aan de arme mensen te denken die het niet zo breed hebben. Dat is zeker een onderdeel waar het vasten voor bedoeld is, maar er komt veel meer bij kijken. De maand van Ramadan is veel meer dan dat. Het is een maand waarin moslims die de rest van het jaar te kort kwamen in hun geloof weer terugkeren en als het ware zichzelf weer religieus opladen voor de komende jaar. Het vasten is een onderdeel van de maand ramadan. maar naast het vasten is het goed zijn voor je medemens erg belangrijk. Hiernaast moet je ‘je tong bewaren van slecht’. Dit betekent dat je niet over andere mensen moet praten of roddelen. Ook moet je ‘je zicht bewaren’. Dit houdt in dat je dus niet naar dingen moet kijken wat de islam ons verbiedt. Het is een maand waar je je woede onder bedwang moet houden en het gebed weer oppakt. Het is een maand waarin moslims een gedeelte van hun inkomen aan mensen die het niet breed hebben moeten geven. Vasten is dus een gedeelte van deze maand, maar er zijn nog veel meer aspecten.” 

Deze maand heeft voor Mozaffer ook invloed gehad op zijn werk bij Alpha. Hij vertelt ons wat precies dit effect is en hoe zijn collega’s hiermee omgaan:

“De Ramadan heeft voor mij bij Alpha een positieve effect gehad. Op mijn werk kan ik iets voor mensen betekenen en hen helpen, daar ben ik tijdens de Ramadan extra bewust van. Ook heb ik van veel van mijn collega’s medeleving en respect gekregen omtrent de maand Ramadan.”

Wij vroegen hem naar de rol van Alpha tijdens deze maand:

“Alpha heeft naar mijn mening altijd uitstekend rekening gehouden met hun moslim medewerkers.Dat is ook de voornaamste reden dat ik voor Alpha Security heb gekozen. Chantal Hoes heeft mij persoonlijk tijdens het ondertekenen van de contract medegedeeld dat ze bij Alpha rekening houden met de moslim medewerkers, en dat er met overleg met een collega het gebed kan verricht worden. Dat geen enkel probleem zou zijn. Daar heeft ze daar geen een woord over gelogen. Ik heb tot nu toe geen enkele obstakel gehad van de kant van Alpha omtrent het vrijuit praktiseren van mijn geloof.”

Een dag in het leven van..

Mozaffer werkt voor Alpha in de zorgbeveiliging. Op een dak-en thuislozen locatie werkt hij onregelmatige diensten in een team van ongeveer 20 collega’s. Zijn werkzaamheden zijn uiteenlopend. Van receptiewerk, controle rondes lopen tot het faciliteren van visitatie voor de cliënten. Wij vroegen hem wat te vertellen over de cliënten op zijn locatie:

Het mooie van onze werk is dat wij op onze locaties mensen van allerlei achtergronden en verschillende culturen binnen hebben. Van ex-gedetineerden, mensen met een verslaving tot economische daklozen met een achtergrond in het bedrijfsleven. Ik merk bij mijzelf dat omdat ik met zoveel verschillende mensen mag werken, ik daardoor een betere mens ben geworden die veel meer begrip heeft voor anderen, en zich meer in een ander kan verplaatsen.”

Door de diversiteit van de bewoners op een zorglocatie is geen dag hetzelfde. Wij vroegen hem om ons eens mee te nemen in deze groep collega’s:

Onze groep collega’s heeft op de locatie heel wat meegemaakt samen. Daarom moeten we elkaar kunnen vertrouwen omdat er zich wel eens gevaarlijke situaties voordoen. Dat schept een band. Soms maken we grapjes met elkaar maar we blijven ten allen tijden scherp en professioneel. Wat mij elke keer opvalt is dat als er bijvoorbeeld een incident is geweest en er is nog dreiging heerst, dat de collega’s die worden afgelost, er moeite mee hebben om naar huis te gaan en hun collega achter te laten. Als groep zorgen we namelijk altijd voor elkaars veiligheid. En dat is mooi om te zien dat wij voor elkaar zorgen.”

Skills

Elke beveiliger is anders, zo ook deze maand. We vroegen Mozaffer welke twee eigenschappen hij het belangrijkst vindt in zijn werk:

“De twee meest belangrijke eigenschappen vind ik gesprekken voeren en conflicten beheersen. Deze punten zijn belangrijk voor mijn werk omdat het werk in de zorg niet voor iedereen weggelegd is. Je moet altijd situaties van te voren inschatten en soms ter plekke kunnen omschakelen naar een andere werkwijze. Soms is dat door een stap terug te doen en je collega het te laten overnemen, door juist standvastig te blijven of door humor te gebruiken.  Meestal krijgen wij het met de cliënten voor elkaar door gewoon met hun te praten en naast hun te gaan staan. Wij proberen altijd de-escalerend te werken.”

Bij deze willen we Mozaffer bedanken voor het meewerken aan dit interview. We zijn een stuk meer te weten gekomen over de Islam en de Ramadan periode. Wil je meer weten over de mogelijkheden bij Alpha? Bekijk dan eens onze website!