Vrijdag 11 september stond in het teken van het werkbezoek van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK). Alpha Security is een beveiligingsbedrijf wat niet alleen haar oorsprong kent vanuit Defensie, maar ook tot op de dag vandaag nog steeds draait volgens de normen en waarden die wij daar hebben mee gekregen. Een groot deel van de collega’s binnen Alpha hebben dan ook een achtergrond als militair. Daarnaast hebben we in de loop der jaren veel succesvolle projecten mogen doen samen met Defensie, reden voor de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht om eens op werkbezoek te komen.

Naast belangrijke onderwerpen zoals arbeidsmobiliteit, reservistenbeleid en het Ecosysteem veiligheid heeft de IGK ook uitgebreid gesprekken gevoerd met de mannen van Alpha. Allen afkomstig vanuit Defensie en een aantal zelfs nog actief reservist.

Al met al een inspirerende dag die uitnodigt om de samenwerking nog meer te intensiveren!