Trotse veteraan Jeffrey (30) werkt sinds drie jaar als groepscommandant zorgbeveiliging voor verschillende locaties. Elke locatie kent zijn eigen aanpak, wat het werk uitdagend en afwisselend maakt. Hij legt uit waarom. 

Een dag in de zorgbeveiliging

Als zorgbeveiliger krijg je te maken met verschillende doelgroepen zoals voor de locatie Wilhelmina voornamelijk cliënten met een verslavingsachtergrond en voor Velserpoort economische daklozen. Jeffrey vertelt wat de taken zijn van een zorgbeveiliger:

“De taken van een zorgbeveiliger zijn: surveillancerondes lopen, receptie- en cameratoezicht houden, toezicht houden in de dagopvang, visitaties ondersteunen, uitzettingen en ondersteuning bieden aan de ketenpartners van de locatie.”

Jeffrey is groepscommandant.  Daarom heeft Jeffrey de extra verantwoordelijkheid om het openen en sluiten van de locaties te bewaken, het contact met ketenpartners zoals bijvoorbeeld de politie en handhaving goed te onderhouden, collega’s te ondersteunen/coachen en mogelijke incidenten goed te beoordelen. 

In de zorgbeveiliging is communicatie en het begrijpen van de doelgroep zeer belangrijk. Zo blijkt ook uit een situatieschets van Jeffrey bij de locatie Wilhelmina:

“Ik liep een surveillanceronde. Ik liep achter een jonge vrouw aan met een meisje van ongeveer 5 jaar oud. Ik zag dat de vrouw het meisje naar zich toe trok en rechtsomkeert maakte. Ik liep ernaartoe om te kijken wat hier de reden van was. Tot mijn verbazing zag ik een cliënt een spuit voorbereiden om vermoedelijk heroïne te gebruiken. Vermoedelijk had de cliënt enige tijd niks gehad en was de nood hoog.

We lopen surveillance rondes om de cliënten aan te spreken op hun gedrag en proberen de cliënten terug te begeleiden naar de Wilhelmina, omdat er daar gebruikersruimtes aanwezig zijn. Er mogen geen naalden naar binnen meegenomen worden, dus zag deze cliënt geen andere oplossing dan op straat te gebruiken. Ik heb uiteindelijk de cliënt kunnen overhalen om de naald af te staan en de heroïne op te roken in een van de gebruikersruimtes van Wilhelmina. Mijn doel was behaald.”

Overgang van militair

Jeffrey, heeft net zoals vele andere collega’s, de overstap als militair naar de beveiliging gemaakt bij Alpha Security. We vroegen hem naar deze overgang:

“De overgang was mentaal best zwaar. Ik was 17-18 jaar oud toen ik in militaire dienst ging en 27 jaar oud toen ik uit dienst ging. Ik had eigenlijk nooit voor een andere werkgever gewerkt. Ik had het gevoel dat mijn mentaliteit anders zou zijn dan de mentaliteit van mijn ‘burger’-collega’s bij Alpha. Gelukkig is dat niet zo. Ik heb echt een top-team met veel gemotiveerde collega’s die voor elkaar klaar staan.”

Doordat zowel onze directeur Peter als andere collega’s ex krijgsmannen zijn weet Alpha dat de stap naar burger een lastige kan zijn en helpt hierdoor graag bij de overgang. Hier wordt dan ook zeer positief op gereageerd, zoals ook Jeffrey:

“De overgang was praktisch goed geregeld. Ik kreeg verlofuren van defensie om mijn opleiding te volgen en stage te lopen bij Alpha.
Alpha heeft mij een opleiding en cursussen aangeboden en daarnaast veel vrijheid en ruimte gegeven om de overgang naar de beveiliging soepel te laten verlopen. Ik kon tijdens de laatste maanden van mijn tijd bij Defensie, mijn stage-uren maken bij Alpha. Ook werd er rekening gehouden met mijn wensen met betrekking tot het rooster en mijn toekomstplannen.

Ik ben blij dat ik de overstap heb gemaakt van defensie naar de beveiliging (en dan met name bij Alpha Security) in de burgermaatschappij. Aan het begin miste ik het broederschap, maar naarmate ik de collega’s leerde kennen, voelde ik de saamhorigheid onder de collega’s. De collega’s werken sinds 5 à 10 jaar samen en zijn erg hecht. Een voordeel van de (burger)beveiligingsbranche is dat ik niet meer wordt uitgezonden.”

Eenmaal de overstap gemaakt te hebben, stimuleert Alpha zijn medewerkers om hun kennis en vaardigheden te gebruiken. Zo heeft Alpha de hulp gevraagd aan Jeffrey om zich aan te sluiten bij een table top meeting met defensie. Jeffrey vertelt hier zelf iets over:

“Ik ben een trotse veteraan en het militaire leven heeft een speciale plek in mijn hart. Ik vind het mooi en voel mij vereerd dat Peter (directeur Alpha) mij de mogelijkheid biedt om mee te gaan naar kazernes om de missie en visie van Alpha te delen met de militairen. Ik kan mijn persoonlijke verhaal delen met de militairen die nadenken over een baan in de burgermaatschappij (beveiligingsbranche).”

De beveiligingsopleiding van Alpha Security 

Alpha biedt de mogelijkheid om een opleiding tot beveiliger te volgen en direct te mogen werken. Deze opleiding heeft Jeffrey drie jaar geleden ook volbracht. We vroegen Jeffrey naar zijn ervaringen van de opleiding: 

“Ik vond de weerbaarheidstraining erg leuk. Tijdens de training werd er actief les gegeven. Ik ben graag actief en sportief bezig. Daarnaast vond ik het onderdeel wettelijke kaders lastig. Het was voor mij nieuwe stof en eigenlijk houd ik niet zo van theorie. Ik pakte het goed op, omdat de theorielessen  door een ervaren ROC leraar (Arie Putter) werd gegeven.”

We vroegen of Jeffrey een tip heeft voor alle toekomstige beveiligers in opleiding:

“Jazeker heb ik een tip, let goed op in de les!”

Ook beveiliger worden?

Alpha is een snel groeiend beveiligingsbedrijf uit Haarlem. Wij zijn dus altijd op zoek naar representatieve dames en heren die goed in ons team passen en deze kwaliteit waarborgen.

Ben jij representatief en collegiaal, heb je een goed normen- en waardenbesef en geen ernstige delicten gepleegd? Dan zijn wij op zoek naar jou. Ga snel naar onze vacaturepagina en solliciteer direct!