Zorgbeveiliging is één van de specialiteiten van Alpha Security. Met de juiste selectie, samenwerkingen met onze diverse ketenpartners in het veiligheidsdomein, en in house trainingen (zoals een training van de GGZ en Brijder verslavingszorg) is de aanpak van onze zorgbeveiliging uniek en onderscheidend. Het open karakter van zorginstellingen levert uitdagingen op. Met name op het gebied van beveiliging en veiligheid. Dit maakt het beveiligen van een zorginstelling een bijzonder vak.

Wat is een zorgbeveiliger?

Een zorgbeveiliger is het visitekaartje van de zorginstelling. Hij of zij is meestal de eerste kennismaking voor bezoekers, personeel en patiënten/cliënten. Een zorgbeveiliger voorziet, samen met zijn team en nauwe samenwerking met de zorgverleners, de zorginstelling van een prettige en veilige omgeving.

Een goede zorgbeveiliger worden is lang niet voor iedereen weggelegd. Net als bij andere beveiliging disciplines vraagt ook de functie van Zorgbeveiliging om bepaalde competenties. Onze zorgbeveiligers voldoen in ieder geval aan de volgende eisen:

 • Communicatief sterk
 • Empathisch vermogen
 • Continue getraind op weerbaarheid (dit gebeurt intern in onze eigen sportschool middels een door ons ontwikkelde methode en wordt casuïstiek behandeld)
 • Representatief
 • Gastvrij
 • Kordaat

De zorgbeveiligers van Alpha Security kunnen zich goed inleven in de doelgroep, zij kunnen situaties goed inschatten en daar op de juiste manier op inspelen. Een goede zorgbeveiliger voorziet vaak vooraf al problemen/potentiële escalaties en weet dit door de juiste communicatie te voorkomen. Onze zorgbeveiligers zijn goed getraind en kunnen kordaat optreden als de situatie daar om vraagt.

Zorgbeveiliging door Alpha Security

Het is voor een zorginstelling van belang om de veiligheid van zowel bezoeker, personeelslid als van patiënt/client te kunnen waarborgen. Deze zorg kan Alpha u volledig ontnemen. Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 • Het zijn van de gastheer of gastdame van uw locatie(s)
 • Het ‘profilen’ van cliënten. Onze beveiligers houden zich constant bezig met het in de gaten houden van de cliënten/bezoekers en maken hierop een inschatting of er gehandeld moet wordend om de veiligheid te waarborgen  door de-escalerend op te treden.
 • Op gepaste afstand en in overleg met de zorgverlener fysiek in de buurt blijven van slecht-nieuws gesprekken
 • Alle zorgbeveiligers zijn BHV gecertificeerd. Dus bij EHBO en/of brand evacuatie situaties zijn zij inzetbaar
 • In samenspraak met de plaatselijke politie heeft Alpha bevoegdheid om 200 meter rondom het gebouw de omgeving in de gaten gehouden d.m.v. buitenronden. Om overlast van cliënten te voorkomen.

Alpha in de praktijk

Alpha Security heeft verschillende partners in de zorgbeveiliging. Wij hebben een nauwe samenwerking met de volgende zorginstellingen:
Leger Des Heils, RIBW, HVO Querido, GGZ Ingeest, Sherpa, Brijder verslavingszorg en de GGD. Daarnaast leveren wij ook beveiliging voor twee locaties van het OLVG in Amsterdam.

Heeft u interesse en/of wilt u meer weten over onze dienstverlening, neem dan contact op met onze operationeel manager, Patrick Brinkhof (p.brinkhof@alphasecurity of 06-51497758) of bekijk onze website.