Collectieve Beveiliging Waarderpolder

Stichting Collectieve Beveiliging Waarderpolder  
De Stichting Collectieve Beveiliging Waarderpolder is een initiatief van de Industrie Kring Haarlem, Gemeente Haarlem en de Politie Kennemerland.

Mobiele surveillance
Namens de Stichting CBW surveilleert Alpha Security  binnen de grenzen van het bedrijventerrein Waarderpolder. De surveillance wordt uitgevoerd met een duidelijk herkenbaar surveillance voertuig en vindt plaats buiten kantooruren, in het weekend en tijdens de feestdagen.

Tijdens de surveillance wordt o.a. gelet op ongewone bewegingen in het gebied, verdachte personen worden aangesproken, openstaande hekken worden gesloten, kentekens van verdachte voertuigen worden genoteerd en van alle bevindingen wordt een rapportage geschreven die wordt verzonden naar de politie en het Parkmanagement Waarderpolder.

Alarmopvolging
De alarminstallaties van de deelnemende bedrijven staan doorgeschakeld naar een meldkamer. Nadat er bij de meldkamer een alarmmelding binnen is gekomen informeert de centralist de surveillant hierover in het surveillance voertuig. Vervolgens is de surveillant binnen twee minuten ter plaatse.

Na aankomst controleert de surveillant het pand en de omgeving op braaksporen  en ongeregeldheden. Ter ondersteuning kan de surveillant rechtstreeks contact opnemen met de meldkamer van de politie. Tijdens de alarmopvolging blijft de surveillant contact onderhouden met de meldkamer.

Het is de surveillant niet toegestaan om het pand te betreden. Indien er geen braaksporen of ongeregeldheden worden geconstateerd vervolgt de surveillant zijn surveillance nadat hij de meldkamer heeft geïnformeerd omtrent zijn bevindingen. De eigenaar van het pand dient zelf voor de interne alarmafhandeling zorg te dragen.

Sleutelovereenkomst
De surveillant mag het pand wel betreden en zorg dragen voor de interne alarmafhandeling indien het bedrijf een sleutelovereenkomst heeft gesloten met Alpha Security. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van een inbraak dan zal de surveillant de eigenaar nader informeren. Ook zal de surveillant direct actie nemen om erger onheil te voorkomen, bijvoorbeeld bij lekkage of beginnende brand. Uiteraard wordt er altijd een rapportage van bevindingen geschreven.

Brand- en sluitronde
Naast een sleutelovereenkomst is het ook mogelijk dat Alpha Security uw bedrijf afsluit door het lopen van een zogenaamde brand en sluitronde. Tijdens de ronde door het bedrijf worden openstaande ramen gesloten, elektrische apparatuur uitgezet of op de stand-by stand, deuren gesloten, verlichting uit of juist aangezet, alarminstallatie gecontroleerd en aangezet, buitenronde gelopen en vervolgens rapportage geschreven.

Openingsronde en receptie
Alpha Security kan uiteraard ook uw pand openen en op nader af te spreken tijdstippen de ontvangstreceptie voor u uitvoeren.

Informatie
Wilt  u nader geïnformeerd worden over de sleutelovereenkomst, de brand en sluitrondes, het openen van uw pand of het uitvoeren van receptiediensten neem dan contact met ons op: 023-5511986  of  info@alphasecurity.nl

Wilt u zich aansluiten bij de Stichting Collectieve Beveiliging Waarderpolder neem dan contact op met het Parkmanagement Waarderpolder: 023-5257826 of   info@parkmanagement.nl.