Beveiligingsadvies.

[ onafhankelijk beveiligingsadvies ]

Criminaliteit en onveilige situaties komen vaak uit onverwachte hoek. Dit kan uw bedrijf schaden. Mede daarom geeft Alpha Security ook gedegen Beveiligingsadvies.

Alpha Security denkt graag met u mee over het veiligheidsbeleid binnen uw organisatie en de daarmee samenhangende Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische maatregelen. Deze maatregelen komen tijdens het Beveiligingsadvies ook uitgebreid terug in onze rapportage.

  • In hoeverre is uw bedrijfsterrein verdeeld in een observatie-, beveiligd- en vitaalgebied?
  • In hoeverre probeert u door inrichting en onderhoud van uw bedrijf gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag tegen te gaan?
  • Heeft u scenario’s bedacht en uitgewerkt welke uw bedrijf in gevaar zouden kunnen brengen?
  • Welke maatregelen heeft u genomen om de uitnodiging tot een verstoring van uw bedrijfsproces tegen te gaan?
  • Welke maatregelen heeft u genomen om een verstoring van uw bedrijfsproces zoals bijvoorbeeld een insluiping tijdig te signaleren en te stoppen zodat de continuïteit van uw bedrijfsproces gewaarborgd blijft?
  • Hoeveel tijd mag er zitten tussen een alarmmelding en de opvolging van een beveiligingsdienst?

Alpha Security heeft veiligheidsexperts in dienst die u uitstekend behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording op bovenstaande vragen en uw kunnen voorzien van een goed Beveiligingsadvies.

Daarnaast werk Alpha Security samen met door onszelf geselecteerde bedrijven op het gebied van technische beveiligingsoplossingen zoals, meldkamerdiensten, alarminstallaties en CCTV toezicht.

Wij zijn u graag behulpzaam bij een offertetraject mocht u graag een gedegen beveiligingsadvies willen inkopen.

Daarbij is een doordachte en opgebouwde samenhang tussen technische beveiligingsoplossingen van groot belang om het gewenste doel effectief en efficiënt te realiseren.

Meer weten over ons beveiligingsadvies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.