Afgelopen week bracht Frank Sprang, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK), een werkbezoek aan Alpha Security. De in Haarlem gevestigde particuliere beveiligingsorganisatie heeft veel medewerkers met een achtergrond bij de krijgsmacht en doet diverse opdrachten samen met Defensie.

Alpha Security is een beveiligingsbedrijf dat niet alleen haar oorsprong kent vanuit Defensie, maar ook tot op de dag van vandaag nog steeds draait volgens de normen en waarden die het daar heeft mee gekregen, vertelt algemeen directeur Peter Hoes. “Een groot deel van de collega’s binnen Alpha hebben dan ook een achtergrond als militair. Daarnaast hebben we in de loop der jaren veel succesvolle projecten mogen doen samen met Defensie. Reden voor de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht om eens bij ons op werkbezoek te komen.”

Reservisten
Binnen Defensie adviseert de IGK de minister over alle vraagstukken die de krijgsmacht raken. Hij bemiddelt ook in individuele kwesties die betrekking hebben op Defensie. Iedere (voormalige) Defensiemedewerker kan een beroep doen op de IGK. De IGK is ook Inspecteur der Veteranen. Hierbij let hij vooral op de (na)zorg en de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen. Verder is hij Inspecteur der Reservisten. Hij voert werk- en stafbezoeken uit aan organisaties die deels bestaan uit reservisten. In dat kader bezocht hij ook Alpha Security. Naast belangrijke onderwerpen zoals arbeidsmobiliteit, reservistenbeleid en het Ecosysteem veiligheid voerde de IGK uitgebreide gesprekken met de vanuit Defensie afkomstige medewerkers van Alpha, waarvan een aantal nog actief is als reservist.

Met dank aan Beveiligingnieuws